مسیری جدید و هوشمندانه در کسب و کار شما

به تور مجازی راهکاراستراتژیک ماهان خوش آمدید؛ اغلب صاحبان کسب و کار رویای هوشمند سازی و بهینه کردن فرآیند سازمان خود را به واسطه ابزارهای نرم افزاری ، در سر میپرورانند، قدم زدن در این رویا بسیار شیرین است . اما متاسفانه این روزها بسیاری از تولید کنندگان نرم افزار فرصت آشنایی صاحبان کسب و کار با محصول نرم افزاری را به آسانی فراهم نمیکنند، مشغله ی کاری زیاد، زمان کم و یا هزینه های سر سام آور، گاهی فرصت حضور فیزیکی در جلسات مقدماتی و آشنایی با شرکت ها و محصولات جدید که مدت هاست به فکرمیکنند را سلب میکند .

بیشتر بدانیم اکنون تجربه کنید

بیست و یک سال تجربه کاری در صنابع بزرگ داخلی و خارجی

هشت راهکار تخصصی و سفارشی ویژه کسب و کارها متفاوت

سه دوره نوسازی و بهسازی با آخرین تکنولوژی روز دنیا

بیست هفت ماژول توسعه یافته در پنج حوزه

چهار هزار و رو به افزایش کاربر فعال

یکصد کارخانه بزرگ و واحد صنعتی

یکصد کسب و کار متوسط

یکصد کسب و کار کوچک و نوپا

ده ها محصول سخت افزاری و تجهیزات سفارشی

ده ها مقاله و کتاب تخصصی در حوزه فنآوری اطلاعات و مدیریت

یکصد نیروی انسانی تربیت شده برای بازار کار حرفه ای

معرفی اجمالی سیستم های یکپارچه در راهکار استراتژیک هوشمند ماهان

سیستم های حوزه مدیریت مالی
سیستم های حوزه مدیریت تکنولوژی و عملیات
سیستم های حوزه بازرگانی
سیستم های حوزه مدیریت منابع انسانی
سیستم های حوزه مدیریت سازمانی

ما تکنولوژی را به چالش کشیده ایم و از همه ظرفیت ها بهره برده ایم